Сараар Харах
Сараар Харах
Жагсааж Харах
Жагсааж Харах
7 Хоногоор Харах
7 Хоногоор Харах
Өдрөөр Харах
Өдрөөр Харах
Төрөлүүд
Төрөлүүд
Хайх
Хайх

Сэдэв: 'Xилийн чанадад суугаа Монгол хүүхдүүдийн дунд онлайн хэлбэрээр зохион байгуулах “Эх түүхийн олимпиад”'

Урлаг, Соёл Арга Хэмжээ
Урлаг, Соёл Арга Хэмжээ
Огноо: Бямба, Гахай сарын 09, 2017 08:00:00
Үргэлчилэх: 1 Өдөр

ГХЯ,
Түүхийн улсын олимпиад зохион байгуулах дэд хороо хамтран 2017 оны 12
дугаар сарын 09-ний өдөр
хилийн чанадад суугаа Монгол хүүхдүүдийн дунд
онлайн хэлбэрээр зохион байгуулах “Эх түүхийн олимпиад”-д өргөнөөр
оролцохыг урьж байна.
Олимпиадын бүртгэл http://must.edu.mn/static/mongolteukeolimp/web/ цахим хуудсаар 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл явагдах болно.


Хайх